Είστε εδώ

Τσινικόπουλος Δημήτρης, «Πέτρα που κυλάει», Νέα Πορεία, τόμ. 52, τχ. 617-619 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2006), σ. 217