Είστε εδώ

Παπαγεωργίου Κατερίνα, «Lacrimosa», Νέα Πορεία, τόμ. 52, τχ. 614-616 (Απρίλιος-Ιούνιος 2006), σ. 136-137