Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τότε και τώρα;», Νέα Πορεία, τόμ. 52, τχ. 614-616 (Απρίλιος-Ιούνιος 2006), σ. 81-83