Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Επιστρέφοντας στη Μογγολία (οραματικές επιλογές)», Νέα Πορεία, τόμ. 51, τχ. 605-607 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 178-187