Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Συνταγή μαγειρικής», Νέα Πορεία, τόμ. 51, τχ. 602-604 (Απρίλιος-Ιούνιος 2005), σ. 128