Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Miguel de Cervantes», Νέα Πορεία, τόμ. 51, τχ. 602-604 (Απρίλιος-Ιούνιος 2005), σ. 99