Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Το σύνταγμα της Ευρώπης. Μία συνοπτική παρουσίαση», Νέα Πορεία, τόμ. 51, τχ. 599-601 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2005), σ. 70-74