Είστε εδώ

Συμπόνης Κώστας Π., «Παιδικό δωμάτιο», Νέα Πορεία, τόμ. 51, τχ. 599-601 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2005), σ. 68