Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «Γιάννης Γ. Μασμανίδης, Παγωμένος Νοέμβρης, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 596-598 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004), σ. 341-343