Είστε εδώ

Βασιλειάδου Κλεονίκη, «Η ιταλική επιρροή στις κρητικές κωμωδίες», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 587-589 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2004), σ. 67-68