Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Κώστα Πλαστήρα, 44 Ποιήματα (1976-1995, επιλογή)», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 584-586 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2003), σ. 299-301