Είστε εδώ

Γκίτση Αναστασία, «Μια θύμηση στάλαξε», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 584-586 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2003), σ. 293-294