Είστε εδώ

Λιτσαρδάκη Μαρία, «Η Ανατολή του Ουγκώ και το δειλινό του Μπωντλαίρ», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 584-586 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2003), σ. 269-276