Είστε εδώ

Παναγουλόπουλος Γιώργος, «Κατεδάφιση», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 581-583 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003), σ. 197-198