Είστε εδώ

Τσινικόπουλος Δημήτρης, «Είμαι», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 578-580 (Απρίλιος-Ιούνιος 2003), σ. 137-138