Είστε εδώ

Μαυρίδης Παναγιώτης Θ., «Οι λέξεις II», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 578-580 (Απρίλιος-Ιούνιος 2003), σ. 135