Είστε εδώ

Ιωαννίδης Κώστας, «Η περισπωμένη του Αγίου Ραφαήλ», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 575-577 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2003), σ. 45