Είστε εδώ

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Ορέστης Αλεξάκης. Εν αναμονή», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 572-574 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2002), σ. 279-286