Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Βενιζέλου Χριστοφορίδη, Αξόδευτο φως, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 569-571 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002), σ. 230-231