Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «René Char, Ποιήματα. Επιλογή-μετάφραση-εισαγωγή Γιώργου Θέμελη», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 569-571 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002), σ. 225-226