Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Δύο γυναίκες», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 569-571 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002), σ. 162