Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Παγκόσμια ανθολογία χαϊκού, επιμέλεια Ζωής Σαβίνα», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 566-568 (Απρίλιος-Ιούνιος 2002), σ. 149-151