Είστε εδώ

Τσινικόπουλος Δημήτρης, «Το άσμα των απελπισμένων», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 566-568 (Απρίλιος-Ιούνιος 2002), σ. 122-123