Είστε εδώ

Στεφάνου Κάρολος, «Τροία», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 566-568 (Απρίλιος-Ιούνιος 2002), σ. 84