Είστε εδώ

Βαφειάδου-Πασχαλινού Σοφία, «Πνευματική ζεύξη Ελλάδος-Ιταλίας μέσα από τις σελίδες της Νέας Εστίας στον 20ό αιώνα», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 563-565 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2002), σ. 50-55