Είστε εδώ

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, «Κι άκουγα τότε απ' την αρχή», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 563-565 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2002), σ. 45