Είστε εδώ

Παπάνας Νίκος, «Έρωτας», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 563-565 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2002), σ. 31