Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, Στην παλιά μου γειτονιά, ανθολογία», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 560-562 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2001), σ. 308-309