Είστε εδώ

Κυρμανίδου Φωτούλα, «Η κόρη του Μάρκου», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 554-556 (Απρίλιος-Ιούνιος 2001), σ. 130-132