Είστε εδώ

Éluard Paul, «Η ζωντανή νεκρή μου», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 554-556 (Απρίλιος-Ιούνιος 2001), σ. 95-96