Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Οι εκδόσεις της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 554-556 (Απρίλιος-Ιούνιος 2001), σ. 81-82