Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Ορέστη Αλεξάκη, Υπήρξε, επιλεγμένα ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 548-550 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2000), σ. 306-307