Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Μόσχου Λαγκουβάρδου, Η ζωή είναι πνευματική, δοκίμια», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 548-550 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2000), σ. 304