Είστε εδώ

Δημάκης Χρήστος, «Τα bit είναι σιωπηλά», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 548-550 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2000), σ. 278-280