Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Γιάννης Βαρβέρης, Σωσίβια λέμβος», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 545-547 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2000), σ. 226-229