Είστε εδώ

Σαράκης Σωτήρης, «Ο πειρασμός», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 545-547 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2000), σ. 194-195