Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Δημήτρη Αγγελή, Φιλομήλα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 542-544 (Απρίλιος-Ιούνιος 2000), σ. 151