Είστε εδώ

Σάμιος Γουσταύος, «Το ρολόι», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 539-541 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2000), σ. 53