Είστε εδώ

Ανδρουτσόπουλος Νίκος Μ., «Πριν από το τέλος», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 539-541 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2000), σ. 47