Είστε εδώ

Li Ho, «Οι κυρίες του Χσιανγκ», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 539-541 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2000), σ. 11