Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέματα εποχής», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 539-541 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2000), σ. 1