Είστε εδώ

Ταλιγκάρου Αγγελική, «Μια προσέγγιση στα αθηναϊκά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 533-535 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999), σ. 199-213