Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Μου φάνηκε πως δάκρυσε το φως», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 533-535 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999), σ. 180