Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Σε ακύμαντα νερά», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 533-535 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999), σ. 179