Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Όταν ανθίζει κρύβεται και με τους ήχους χάνεται», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 533-535 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999), σ. 177