Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μνήμη Γιωργή Κότσιρα», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 515-517 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1998), σ. 1-4