Είστε εδώ

Gadjanski Ivan, «[Βαλκανική οδός]», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 512-514 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1997), σ. 314-315