Είστε εδώ

Lasker-Schüler Else, «Ω, τα χέρια σου», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 512-514 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1997), σ. 285