Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Χαράς Χρηστάρα, Ριψοκίνδυνη άνοιξη», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 503-505 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1997), σ. 87-90