Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Οι πυραμίδες», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 503-505 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1997), σ. 76